Posted on

Rok duszpasterski

Celem, jaki ma cechować się Rok wiary, obchodzony przez dom boży, ma być przygotowanie atmosfery do autentycznego oraz odnowionego nawrócenia, wykorzystanie wsparcia misyjnego na potrzeby ponownej ewangelizacji. Powinien również ukazać wspólne zobowiązanie do ponownego zrozumienia i prawd zasadniczych treści wiary, jakie stanowią element w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm musi stać się też autentycznym elementem umacniania w wierze, przede wszystkim dla tych, jacy dbają o zrozumienie prawdy wiernych.

Do kluczowych obowiązków liturgicznych są zaliczane: ofiarowanie darów, modły, odnowy i ablucje, a także pozostałe metody oddawania czci bogom oraz świętym. Liturgia chrześcijańska ma na celu szerzyć nowiną o zbawieniu, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, oraz tworzyć grono wierzących. Liturgia jest sprawowana przez pełne grono wiernych, jednak najważniejsze zadania są z reguły zarezerwowane dla ludzi w tym celu wybranych.

Przed ważnymi uroczystościami religijnymi duchowni organizują nauki poświęcone teologii oraz liturgii (rok liturgiczny) zbliżającego się święta. Każda uroczystość łączy się z wybraną tajemnicą religii, związek między wiarą, życiem wiernych a liturgią. Silne doświadczenie liturgii jest oparte na łączeniu swojego życia z wyznawaną wiarą.

Reklamy