Posted on

Pierwsza komunia

Wiek wczesnego dzieciństwa to czas zabawy oraz zdobywania nauk związanych z funkcjonowaniem w społeczności jak również tworzenie szacunku odnośnie norm społecznych. Po nim nadchodzi okres, w którym dziecko powinien zacząć przejmować odpowiedzialność za swoje czyny. Moment wyjścia z wczesnego dzieciństwa w okres dojrzewania oraz stopniowego ponoszenia konsekwencji własnych czynów wyznacza komunia. Kiedy dziecko zyska wiedzę z zakresu dobra oraz zła oraz będzie umiało przestrzegać podstawowe zasady praw moralnych, ma możliwość dostąpienia zaszczytu, jakim jest pierwsza komunia. W sensie religijnym jest to wyjątkowo ważny moment, nadający prawa oraz obowiązki odnośnie społeczności kościoła. Sama ceremonia obrazuje wejście w nowy rozdział życia. Dodatki komunijne będąc częścią stroju przeznaczonego na tą uroczystość, symbolizują czystość oraz prawość jak też mają na celu skłonienie młodego człowieka do utrzymania tego statusu. Tak jak chrzest jest przyjęciem małego członka wspólnoty, tak komunia ma na celu uznanie pierwszych praw i obowiązków. Na chrzest zapraszana jest rodzina by wspierać rodziców, w trakcie komunii ma ona zapewnić o zapewnianym wsparciu młodą osobę. Do chrztu dziecko jest przygotowane przez rodziców, natomiast by wziąć udział komunii powinien samemu spełnić wiele zadań. Szatki do chrztu zastępują bardziej reprezentacyjne i podkreślające dorastanie szaty.

Reklamy